การค้นหาตัวเอง


อาชีพที่ใฝ่ฝัน
แบ่งหมวดหมู่ตามสายการเรียน ตามวิชาที่ตนถนัด สายอาชีพที่ฝันอยากจะเป็น
สามารถเข้ามาค้นหาตัวเองได้เพียงแค่คุณเปิดใจ

แชร์ประสบการณ์

กลุ่มเว็บบอร์ดแชร์ประสบการณ์ในการเรียน ตามสายคณะต่างๆ การดรอปเรียน

เรียนไม่ไหว ไม่ใช่สำหรับเรา ระบายได้ที่นี่

จำแนกสายอาชีพ

การผสมกันระหว่างจินตนาการในการออกแบบอาคารและการใช้พื้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยที่ลงตัว และวิทยาศาสตร์, มนุษย์ศาสตร์, วิจิตรศิลปและ ประยุกต์ศิลป์ เพื่อสร้างสรรค์และออกเเบบเมืองให้น่าอยู่

ครอบคลุมการเงิน, การบัญชี, การตลาด, การจัดการทรัพยากรบุคคลและการบริหารงาน คุณจะได้เรียนการฝึกทักษะที่เพื่อริเริ่มพัฒนาโปรเจกต์ของคุณเองและ โปรเจกต์ของบริษัทระดับโลก

การเรียนเกษตรไม่ได้เรียนแค่ เรื่องพืชไร่ แต่คุณจะได้เรียนอุตสาหกรรมการเกษตรและการทำฟาร์มทั้งหมด เช่น การจัดการพื้นที่ชนบท, การให้ยาปศุสัตว์, การตัดต่อพันธุกรรมพืช, การถนอมอาหารและ การเปลี่ยนของภูมิอากาศ

พัฒนาความสามารถของคุณในทางความคิดสร้างสรรค์และการปฏิบัติ! คุณจะได้ศึกษาการสร้างภาพของการทำงานจากการวาดภาพคอมพิวเตอร์กราฟิกและวิดีโอเกมรวมทั้งงานศิลปะและการออกแบบผลิตภัณฑ์

Powered by MakeWebEasy.com
makewebeasy   เว็บไซต์นี้สร้างจาก  MakeWebEasy  คลิก