ธุรกิจและบริหาร

Last updated: Oct 21, 2016  |  29 จำนวนผู้เข้าชม  |  Blog

ธุรกิจและบริหาร

        ครอบคลุมการเงิน, การบัญชี, การตลาด, การจัดการทรัพยากรบุคคลและการบริหารงาน คุณจะได้เรียนการฝึกทักษะที่เพื่อริเริ่มพัฒนาโปรเจกต์ของคุณเองและ โปรเจกต์ของบริษัทระดับโลก

มีวิชาดังต่อไปนี้

 • การบัญชี
 • ธุรกิจศึกษา
 • พาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์
 • วิชาผู้ประกอบการ
 • การเงิน
 • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • การจัดการ
 • การตลาด
 • การบริหารสำนักงาน
 • การจัดการคุณภาพ
 • การค้าปลีก
 • การขนส่งและโลจิสติก

       

เครดิต : http://www.hotcourses.in.th

Powered by MakeWebEasy.com
makewebeasy   เว็บไซต์นี้สร้างจาก  MakeWebEasy  คลิก