เกษตรกรรมและสัตวแพทย์ศาสตร์

Last updated: Oct 20, 2016  |  13 จำนวนผู้เข้าชม  |  Blog

เกษตรกรรมและสัตวแพทย์ศาสตร์

       การเรียนเกษตรไม่ได้เรียนแค่ เรื่องพืชไร่ แต่คุณจะได้เรียนอุตสาหกรรมการเกษตรและการทำฟาร์มทั้งหมด เช่น การจัดการพื้นที่ชนบท, การให้ยาปศุสัตว์, การตัดต่อพันธุกรรมพืช, การถนอมอาหารและ การเปลี่ยนของภูมิอากาศ

มีวิชาดังต่อไปนี้

  • เกษตรศาสตร์
  • การจัดารฟาร์มปศุุศัตว์
  • การทำสวน
  • วิทยาศาสตร์การเพาะปลูกพืชผล
  • สัตวแพทยศาสตร์

          

เครดิต : http://www.hotcourses.in.th

Powered by MakeWebEasy.com
makewebeasy   เว็บไซต์นี้สร้างจาก  MakeWebEasy  คลิก